Jeżeli marzą Państwo o pięknym i funkcjonalnym ogrodzie przydomowym, to trafili Państwo we właściwe miejsce. Chętnie pomożemy stworzyć reprezentacyjną i wygodną zieloną przestrzeń, miejsce codziennego odpoczynku, zabaw dzieci czy spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

W czasie ponad 25-letniej praktyki zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele ogrodów, a każdy z nich jest inny ? dostosowany do upodobań, potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, które zawsze są dla nas nadrzędną wytyczną.

Jako doświadczona firma oferujemy profesjonalne projektowanie ogrodów na terenie miasta Poznań i w jego okolicach. Jesteśmy w stanie przygotować kompleksowy projekt ogrodu zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i prywatnej. W trakcie projektowania ogrodów i terenów zieleni zwracamy uwagę nie tylko na estetykę, ale również na dobór oświetlenia, wyznaczanie funkcjonalnych ciągów komunikacyjnych oraz na wybór odpowiednich systemów nawadniania.

Prace nad opracowaniem projektu ogrodu przebiegają w następujących etapach:

1. Ustalenia wstępne
Na tym etapie przekazują nam Państwo podstawowe informacje działki: lokalizację, powierzchnię i stopień jej zagospodarowania.

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego
Podczas wizji terenowej dokonujemy pomiarów i naniesienia na otrzymany od Państwa plan zagospodarowania działki wszelkie istotne, nieuwzględnione na nim elementy: istniejące drzewa i krzewy, studnie, nawierzchnie i in.

3. Ustalenie Państwa oczekiwań
Na spotkaniu dowiadujemy się, jakie są Państwa oczekiwania względem ogrodu.
Ten etap często się łączy z etapem II.

4. Opracowanie i przedstawienie koncepcji
W oparciu o otrzymane wytyczne opracowujemy dwie alternatywne koncepcje zagospodarowania terenu ogrodu. Każda z koncepcji ma formę rzutu przedstawiającego ogólny układ elementów kompozycji ogrodu: rabat, trawnika, roślinności (z podziałem na drzewa, krzewy wysokie, krzewy niskie i byliny), nawierzchni, małej architektury, elementów wodnych, oświetlenia i in.
Na spotkaniu ustalamy, która z koncepcji bardziej Państwu odpowiada. W razie potrzeby wprowadzamy ewentualne poprawki bądź łączymy rozwiązania zawarte w obu koncepcjach.

5. Opracowanie projektu ogrodu
Po ustaleniu ostatecznego kształtu ogrodu opracowujemy szczegółowy projekt techniczny ogrodu.

Od czego zależą ceny projektu?