Rewitalizacja parków zabytkowych

Poza wykonywaniem specjalistycznych ekspertyz pozwalających na ocenę stanu zdrowia
drzew, zajmujemy się również przeprowadzaniem rewaloryzacji parków, dzięki którym każda
zielona przestrzeń może odżyć na nowo. Rewaloryzacja polega na przywróceniu pierwotnego
charakteru założenia zabytkowego, a ściślej rzecz ujmując, na odtworzeniu klimatu dawnych
lat – epoki, w której dany ogród czy park został zaprojektowany.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z parkami zabytkowymi –
dzięki umiejętnościom pozwalającym na wykonywanie fachowych inwentaryzacji
drzewostanu oraz na przeprowadzanie analiz porównawczych, jesteśmy w stanie odtworzyć
park niemal w identycznym stanie, w jakim został założony.

W trakcie pracy nad projektami rewaloryzacji parków, skupiamy się nie tylko na
przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Zajmujemy się również dokładnym
opracowaniem dziejów obiektu, ustaleniem zakresu adaptacji, a także przygotowaniem
kompletnego projektu rewaloryzacji. Ponadto oferujemy wykonawstwo i nadzór nad całym
procesem rewaloryzacji zabytkowego ogrodu czy parku.

Rewaloryzacja parków zabytkowych i profesjonalne projekty zieleni publicznej – szybko,
fachowo i kompleksowo!

Oferujemy:

  • inwentaryzację terenu i prace projektowe
  • prace rekultywacyjne
  • cięcia sanitarne i prześwietlające oraz usunięcie martwych drzew
  • regulację gospodarki wodnej i prace melioracyjne
  • odtworzenie ciągów komunikacyjnych i budowę nowych
  • budowę systemów nawadniających
  • budowę małej architektury, systemów oświetlenia oraz miejsc rekreacji i wypoczynku
  • nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz wysiew trawników