Lokalizacja: Nekielka
Powierzchnia działki: 6050 m2
Data: 2019