Lokalizacja: Kurnatowice
Powierzchnia działki: 3000 m2