Inwentaryzacja terenów zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna (zwana inaczej inwentaryzacja zieleni) składa się z trzech części: opisowej, tabelarycznej oraz graficznej. Część opisowa zawiera informacje o podstawie prawnej i formalnej inwentaryzacji, celu i zakresie opracowania oraz opinię dendrologa. Część tabelaryczna zawiera wyniki pomiarów wraz z waloryzacją zieleni. Część graficzna to mapy w różnej skali przedstawiające wyniki inwentaryzacji zieleni na podkładzie mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych.

Urządzenie ogrodów Poznań.

W/w opracowanie powinno zawierać:

  • inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu z określeniem gatunków drzew i  krzewów, pomierzeniem na wysokości pierśnicy obwodu wszystkich drzew oraz powierzchni krzewów [m²],
  • określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów ze szczególnym zaznaczeniem ubytków, uszkodzeń oraz wad rozwojowych,
  • naniesienie na mapę wszystkich zinwentaryzowanych drzew oraz grup krzewów,
  • wykonanie zaleceń odnośnie przeprowadzenia cięć sanitarnych, redukcyjnych, zakładania wiązań lub zabezpieczenia uszkodzeń czy ubytków w zależności od występujących wad czy uszkodzeń,
  • wyznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia ze względów  bezpieczeństwa lub ze względów pielęgnacyjnych czy sanitarnych,
  • wykonanie harmonogramu prowadzenia prac z podziałem na dwa lub trzy kolejne lata.

Jeżeli potrzebna Państwu inwentaryzacja zieleni, polecamy swoje usługi w tym zakresie. Posiadamy 25letnie doświadczenie związane również z inwentaryzacją zieleni, a naszą skuteczność potwierdzają liczne referencje od stałych (i nie tylko) klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Aranżacje ogrodów