Wartość zabytkowych założeń zieleni jest ogromna, dlatego też zasługują one na szczególną troskę. Prawidłowo wykonana rewaloryzacja ma na celu przywrócenie pierwotnego charakteru założenia zabytkowego, poprzez odtworzenie klimatu epoki, w której dany ogród czy park został zaprojektowany. Jednym z najważniejszych składników zabytkowego założenia ogrodowego jest występujący na jego terenie drzewostan. Poza wykonywaniem specjalistycznych ekspertyz, pozwalających na ocenę stanu zdrowia drzew, zajmujemy się również przeprowadzaniem kompleksowych rewaloryzacji parków, dzięki którym każda zielona przestrzeń może odzyskać pierwotny charakter i zachwycać na nowo.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w zabytkowych terenach zieleni. Praktyka w połączeniu z umiejętnością wykonywania fachowych inwentaryzacji drzewostanu i opartych na nich analiz porównawczych pozwala na odtworzenie parku niemal w identycznym stanie, w jakim został założony.

Pracę nad projektem rewaloryzacji parku rozpoczynamy od wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni. Następnie zajmujemy się dokładnym opracowaniem dziejów obiektu oraz ustaleniem celu i zakresu adaptacji. W oparciu o pozyskane dane i wyniki przeprowadzonych analiz tworzymy kompletny projekt rewaloryzacji. Oferujemy również wykonawstwo i nadzór nad procesem rewaloryzacji zabytkowego ogrodu czy parku.

W ramach rewaloryzacji zabytkowych terenów zieleni oferujemy:

  • inwentaryzacje i prace projektowe
  • prace rekultywacyjne
  • cięcia sanitarne i prześwietlające oraz usunięcie martwych drzew
  • regulację gospodarki wodnej i prace melioracyjne
  • odtworzenie ciągów komunikacyjnych i budowę nowych
  • budowę systemów nawadniających
  • budowę małej architektury, systemów oświetlenia oraz miejsc rekreacji i wypoczynku
  • nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz wysiew trawników

Galeria

Zakładanie ogrodów Poznań.